Privacy policy Koomen Media
Inleiding
Koomen Media neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@koomenmedia.nl
Wie is Koomen Media?
Koomen Media is de eenmanszaak, kantoorhoudende te (3511 NK) Utrecht aan Oudegracht 235, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82936722. Wanneer Koomen Media jouw persoonsgegevens verwerkt, is Koomen Media de verwerkingsverantwoordelijke.
Hoe gebruikt Koomen Media mijn gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Koomen Media persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Koomen Media voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Koomen Media worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
Doeleinde:
CRM
Gegevens:
Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Browser, User ID, Telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Sollicitatie
Gegevens:
Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Browser, User ID, Telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Direct marketing
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Affiliate marketing
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Nieuwsbrief
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Social media marketing
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Retargeting
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Behavioral targeting
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Website analytics
Gegevens:
Surfgedrag, Locatie
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
A/B testing
Gegevens:
Surfgedrag, Locatie
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Chatfunctie
Gegevens:
E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Marktonderzoek
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Koomen Media heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.
Wat zijn jouw rechten?
Koomen Media heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Koomen Media over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Koomen Media. Je kunt verzoeken dat Koomen Media je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Koomen Media te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Koomen Media of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Koomen Media te verkrijgen. Koomen Media zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Koomen Media je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Koomen Media
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@koomenmedia.nl. Koomen Media zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Koomen Media een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Koomen Media je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Verwerkers
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Koomen Media

Het kan zijn dat Koomen Media verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Koomen Media gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Koomen Media gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Koomen Media aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Koomen Media ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Koomen Media worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Koomen Media worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.
Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Koomen Media je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@koomenmedia.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Koomen Media jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@koomenmedia.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.